KURUMSAL

KURUMSAL

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Erişim Yetkileri Aydınlatma Metni

İlgili Kişi Başvuru Formu

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası

CCTV Aydınlatma Metni

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

R.B. KARESİ İTHALAT İHRACAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI ve ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Politikanın Amacı ve Veri Sorumlusu Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında hazırlanan İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni (“Politika”) R.B. KARESİ İTHALAT İHRACAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  (“Karesi” veya “Şirket”) tarafından işletilen https://www.rbkaresi.com.tr internet sitesini ziyaret edenlerin (“İlgili kişi” veya “ Ziyaretçi”) kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgi vermeyi ve ilgili kişilerin haklarını ve gizliliğini korumayı amaçlamaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.rbkaresi.com.tr adresinden erişilebilen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veriler, İşleme ve Aktarma Amaçları, Hukuki Sebepler, Toplama Yöntemi, Alıcı Gruplar

 • “İletişim formu”nu doldurmanız sırasında adınız, e-mail adresiniz, telefon numaranız olan kimlik ve iletişim bilgileriniz,
 • Siteyi ziyaret etmeniz sırasında 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında ıp adresiniz, tarayıcı bilgileriniz olan işlem güvenliğine ilişkin verileriniz,
 • Siteyi ziyaret etmeniz sırasında aşağıda detaylı olarak açıklanacak çerezlerin toplanması sırasında pazarlama verileriniz,
 • Web sitesinden Netahsilat aracılığıyla ödeme tahsilat ekranından ödeme yapılması sırasında, Kullanıcı adı, şifre, ad soyad, ödeme bilgisi gibi kimlik, işlem güvenliği, finans verileriniz,

iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla elektronik yollarla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Kanun’a ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanunlarda açıkça öngörülme ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amaçlarıyla bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarımıza ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Hangi Çerezler Toplanmaktadır?

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Çerezler internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır.

Sitemizi ziyaret etmeniz sırasında hem site tarafından yerleştirilen, hem de üçüncü taraflarca yerleştirilen çerezler kullanılmaktadır.

 • İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler sizlerin site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi hatırlamamızı sağlar.

 • Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yiziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analyticshttp://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOLhttps://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari:https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

İlgili Kişinin Hakları

Kişisel ilgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.rbkaresi.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

İnternet Sitesi Gizlilik Politikasının Yürürlüğü

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Şirket olarak Politikayı değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutarız. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecek olup, yayınlanacaktır.

Politika Şirket internet sitesinde https://www.rbkaresi.com.tr adresinde herkese açık şekilde yayımlanır ve yürürlüğe girer. Politikada değişiklik yapılması halinde, güncel politika yine bu adreste yayımlanır.