SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Karesi Holding Ailesi olarak, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla tüm üretim süreçlerimizde çevreyi korumayı hedefleyerek, atık ve emisyon miktarını en aza indirmek için sürekli çaba gösteriyoruz.
Holdingimiz bünyesinde sürdürülebilir çevre politikaları gereği üretim atıklarının yeniden kazanımı ile ilgili olarak recycle üretim süreçleri, sıvı atıkların ekosisteme zararını asgari seviyeye indirmek üzere arıtma süreçleri ve kullanılan enerjinin azami miktarının çevresel zararını azaltmak üzere yenilenebilir enerji sistemlerine dönüşüm süreçleri kararlı bir şekilde yürütülmektedir.
Daha yaşanılabilir bir dünya için pozitif çözümler üretme vizyonuyla çıktığımız bu yolda, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi çok ciddi bir gereklilik olarak görüyor, başarılı girişimlerimizle bizden sonraki nesillere ilham kaynağı olacağımıza inanıyoruz.
Üretim yerleşkelerinin tamamında bulunan sıvı atıklara yönelik biyolojik arıtma tesislerimiz ile üretim sürecinde oluşan atık su da dahil olmak üzere tüm sıvı atıklar son teknoloji arıtma makine ve yöntemleri ile ekosisteme zarar verebilecek etkenlerden ayrıştırılmakta; su tekrar tüketim için tesislere yönlendirilmekte, diğer sıvı atıklar atık yönetimi süreçleri çerçevesinde sınıflandırılarak işleme tabi tutulmakta ve yönetmeliklere uygun şekilde ilgili süreçlere aktarılmaktadır.
Geleceğimiz için yenilenebilir enerji ihtiyacını bir tercih değil zaruret olarak görmekteyiz. Bu nedenle Karesi Holding olarak, sürdürülebilir çevre politikalarıyla uyumlu olmak ve ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızla arttırmaya devam ediyoruz.