KİMYA

KİMYA

KİMYA

Karesi Holding olarak, hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz yeni yatırımlarımızla bir yandan tekstil sektöründe büyümeye, diğer taraftan ham maddeye dönük petro-kimya yatırımlarımıza da devam ediyoruz.

Türk sanayisinin gelişimine katkıda bulunmak, ülkemiz için daha fazla katma değer yaratmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor, Türkiye'nin en büyüklerinden birisi olacak ve üretim kapasitemizi 400.000 ton/yıla çıkartacak yeni POY-Polimer tesisimizi Bandırma’da inşa ediyoruz.