ENERJİ

ENERJİ

KOJENERASYON

Entegre tesislerimiz bünyesindeki kojenerasyon tesisimiz ile yerleşkelerimizin enerji ve ısı ihtiyaçları karşılanmakta ve üretimin enerji kaynaklı etkenlerden minimum ölçüde etkilenmesi sağlanmaktadır.